Despre noi

Să facem cunoștință.

Societatea comercială „Garma-Grup” SRL este o companie fondată la 04.01.2001 în orașul Hîncești, Republica Moldova, având ca proprietari membrii familiei Ungureanu. Sediul societății se află în raionul Hîncești, satul Fîrlădeni, deținând, totodată, sedii comerciale în orașul Hîncești și municipiul Chișinău, iar oficiul central fiind în municipiul Chișinău.

Compania se bucură de succese în mai multe domenii ale economiei naționale, fiind în lista contribuabililor mari ai Republicii Moldova și având următoarele ramuri principale de activitate:

– Fabricarea produselor de morărit

– Fabricarea pastelor făinoase

– Fabricarea și comercializarea alcoolului etilic și producției alcoolice

– Creșterea și comercializarea bovinelor

– Creșterea furajelor pe terenurile agricole proprii

– Producerea biogazului

– Producerea energiei regenerabile.

– Comerțul cu ridicata și amănuntul a produselor proprii.

– Transportul național și internațional de cereale și lichide

Din sursele proprii ale întreprinderii, Tudor Ungureanu, în calitate de director general, a reușit să ridice o afacere renumită în toată țara. Fiecare din ramurile de producere ale întreprinderii sunt dotate cu tehnologii și echipamente, utilaje și tehnică agricolă de ultimă generație. La moment, în moara întreprinderii sunt prelucrate zilnic pâna la 80 tone de grâu, fabrica de paste fainoase produce până la 20 tone de paste zilnic din făină proprie, fabricile de alcool rectifică până la 60 mii litri de alcool în 24 ore, folosind ca materie primă cerealele și melasa.

Mai mult decât atât, „Garma Grup” SRL deține și o fermă-model cu o capacitate de 4000 capete de bovine, în special tauri la îngrășat, care sunt crescuți până la 750-800 kg, drept hrană având furaje de cea mai înaltă calitate de pe câmpurile proprii. Animalele sunt realizate pe piața locală, țările CSI și pe cale maritimă în țările arabe.

Nu mai puțin importante domenii de activitate sunt producerea biogazului, energiei electrice regenerabile și a îngrășămintelor organice naturale. Totodată, ținem să menționăm că, „Garma-Grup” SRL deține terenuri arabile cu o suprafață de circa 500 ha, utilizate pentru creșterea furajelor cu folosirea îngrășămintelor organice lichide proprii.

Pe parcursul ultimilor ani, întreprinderea a investit resurse considerabile în implementarea tehnologiilor de producere a biogazului și a energiei regenerabile cu utilizarea deșeurilor agricole.

Dat fiind faptul că cantitatea de energie electrică regenerabilă produsă depășește semnificativ necesitățile energetice ale întreprinderii, o mare parte din energia electrică este injectată în rețeaua electrică națională.

Transportarea materiilor prime și a mărfurilor produse este efectuată în marea majoritate de către flota de autocamioane proprii.

Până în prezent, în cadrul companiei activează peste 170 de angajați, fiecare aducând un aport la dezvoltarea economiei naționale.

Complexul industrial al întreprinderii se află în satul Fîrlădeni, raionul Hîncești, cu excepția fabricii de paste făinoase, care se află în municipiul Hîncești.

Prin activitatea sa, „Garma Grup” SRL depune efort maxim în implementarea standardelor europene în Republica Moldova și participă activ la dezvoltarea comunității.

2001

Anul fondării „Garma-Grup” SRL

20

Tone de paste zilnic din făină proprie

60

Mii litri de alcool în 24 ore

4000

Capete de bovine, în special tauri la îngrășat