Transportul specializat

Pentru ca produsele fabricate să ajungă intacte la consumator, una dintre etapele principale este transportarea acestora. Compania Garma Grup își transportă în unități de transport dotate după ultimele condiții ale vremii și în conformitate cu prevederile normelor legale.

Avantajele transportului specializat, organizat cu strictețe de Garma Grup:

  • dotarea cu unități de transport speciale, autorizate legal;
  • respectarea regimurilor potrivite controlul normelor sanitare;
  • prezența documentelor de rigoare și instruirea continuă a personalului ce lucrează în această ramură;
  • rapiditatea livrărilor produselor la clienți.

În primul rând, asigurăm conservarea și păstrarea intactă, direct de la fabrică și până la clienți, a caracteristicilor nutritive, organoleptice, fizico-chimice și microbiologice, precum și protecția împotriva contaminării (cu praf, insecte și orice tip de poluanți).

Transportul este efectuat numai cu unități de transport autorizate de organele sanitar – veterinare, astfel încât să fie prezente autorizații și documentație legală. În aceeași ordine de idei, transportul produselor se realizează ținând cont de condițiile speciale de păstrare: temperatură sau a compartimentării. Respectarea regulilor garantează funcționarea eficientă a lanțului producere – transport – livrare clienți.

Conform rigorilor legislative, fiecare unitate de transport a companiei Garma Grup deține:

  • Autorizația sanitar-veterinară primită prin modalitatea stabilită conform Legii Nr. 221 din 19-10-2007 privind activitatea sanitar-veterinară. Documentul este valabil și autentic.
  • Fișa medicală și certificatul de instruire igienică a șoferilor care efectuează transportarea și manipularea produselor, lucru indispensabil în cazul transportului de mărfuri și produse. Fiecare angajat este perfect sănătos și apt de muncă.
  • Registru de igienizare a transportului pentru evidența zilnică a igienizării după transportarea produselor. Mediul în care sunt transportate produsele noastre corespunde celor mai stricte rigori igienice.

În acest sens, compania noastră prestează câteva tipuri de transport:

-transport cereale;

-transport făina vrac;

-transport lichide (cisterne).

Compania Garma Grup pune un accent important atât pe calitatea mărfii, cât și pe condițiile în care acestea ajung direct la clienți, fapt pentru care transportul nostru se realizează în condiții optime și la cele mai avantajoase prețuri.

Contactează-ne